تجهیزات جانبی

علم یونیکا ساحل
0 تومان

علم یونیکا ساحل دارای شلنگ استنلس استیل و گوشی شاوری با سه حالت مختلف خروج آب می باشد.تنظیم آسان ارت..

علم یونیکا موج
0 تومان

علم یونیکا موج دارای شلنگ استنلس استیل و گوشی شاوری با سه حالت مختلف خروج آب می باشد.تنظیم آسان ارتف..

یونیورست آبشار
0 تومان

یونیورست آبشاردارای شیر برنجی، لوله استنلس استیل و گوشی و سر دوش گرد است.  پخش یکنواخت و یکسان ..

یونیورست تارا
0 تومان

یونیورست تارادارای شیر برنجی، لوله استنلس استیل و گوشی شاوری با سه حالت مختلف خروج آب است.  پخش..

یونیورست سپهر
0 تومان

یونیورست سپهر دارای شیر برنجی، لوله استنلس استیل و گوشی و سر دوش مربعی شکل است.  پخش یکنواخت و ..

یونیورست فلت
0 تومان

یونیورست فلت از بدنه و شیر تمام برنجی ساخته شده است. شیلنگ این یونیورست از جنس استنلس استیل بوده و د..